Weldinspect
Nedestruktivní testování výrobků a inspekce svařování

Snažíme se rychle a flexibilně reagovat na potřeby a požadavky strojírenských podniků v rámci celé ČR.

O nás

Firma WELDINSPECT s.r.o., vznikla 27. 10. 2015 a navazuje na činnost společnosti dvou fyzických osob Miroslava Vodičky – Tomáše Rykaly.

Tato společnost působí na trhu služeb nedestruktivního testování (NDT – Non Destructive Testing) od roku 2013. Za tuto relativně krátkou dobu se společnosti podařilo najít na trhu zákazníky z řad významných českých i nadnárodních firem a také mezi drobnými strojírenskými podniky v různých regionech České Republiky. V současné době rozšiřujeme naše služby do oblasti svařování. Našim cílem je nabídnout v blízké budoucnosti našim odběratelům komplexní službu ve stylu:

 • objednávka
 • výroba
 • dozor
 • kontrola
 • doprava k zákazníkovi

O realizaci sjednaných zakázek se starají zkušení pracovníci, kteří mají k provádění všech nabízených služeb potřebná oprávnění. Jsme certifikováni ve všech námi nabízených metodách NDT, dle standardu ČSN EN ISO 9712 ve stupni 2. Dále máme smluvně zajištěnou spolupráci s pracovníkem certifikovaným ve stupni 3, se kterým jsou vytvářeny potřebné písemné postupy a procedury.

Sváření Weldinspect logo

Kontrola svárů

Vyhledávání povrchových i vnitřních vad svárů, metodami MT, PT, UT, RT. Kontroly provádíme ve všech stádiích rozpracovanosti jak svárů tak i celých svařenců. Kontrolujeme svařence ve všech průmyslových odvětvích, včetně ocelových konstrukcí pro dopravní stavby.

Kontrola odlitků

Vyhledávání povrchových i vnitřních vad odlitků, metodami MT, PT, UT, RT. Mezioperační kontroly před tepelným zpracováním, závěrečné kontroly v expedičním stavu. Máme bohaté zkušenosti i s odlitky z vysoko-legované oceli nebo austenitických ocelí.

Kontrola výkovků

Vyhledávání povrchových i vnitřních vad výkovků, metodami MT, PT, UT. Máme zkušenosti s malými výkovky, jako jsou svorníky, matice nebo šrouby, i s velkými výkovky jako jsou turasové hřídele nebo pastorky. Ultrazvukem lze velice spolehlivě vyhledávat vady typu „kovářský kříž“.

Inspekce svařování

Nově naše firma nabízí služby spojené se svařováním. Lze provádět inspekce v průběhu výroby, svářecí dozor, přezkoušení svářečů. Pomáháme firmám získat potřebné kvalifikace WPQR, tvořit postupy svařování WPS.

Miroslav Vodička

Miroslav Vodička

+420 724 024 957

jednatel, technik NDT, International

Kateřina Vodičková

Kateřina Vodičková

+420 720 461 492

objednávky, nákup, fakturace

Defektoskopie

Nedestruktivní testování (NDT – Non Destructive Testing), je dnes jednou ze základních činností při stanovování kvality výrobků. Úkolem těchto zkoušek je stanovit zda daný dílec, výrobek či jeho část nemají jakoukoliv odchylku od normativních standardů, pokud ano, pak určit jejich povahu a polohu.

Detekce, identifikace a lokalizace představuje diagnostiku technického stavu testovaného objektu. Ke splnění tohoto poslání využívá NDT různých fyzikálních jevů a principů.

Dle požadavku výrobní dokumentace, potřebné pro provedení zkoušky, se standardně provádějí zkoušky zaměřené na vyhledávání povrchových a vnitřních vad ve výrobku. Většina těchto vad pochází z procesu výroby polotovaru (např. válcování) a jejich výskyt může způsobit destrukci konečného výrobku. Jako typický příklad můžeme uvést trhliny ve svárech, které jako koncentrátory napětí mohou způsobit destrukci dynamicky namáhané konstrukce, např. mostu.

Inspekční činnost

Inspekční činnost může být prováděna z mnoha důvodů. Tím nejdůležitějším je posoudit, zda je proces a s tím související výsledná kvalita dostatečná k projektovanému použití výrobku.

Inspektor musí obdržet soubor požadovaných kritérií,  s nimiž porovnává vlastnosti a charakteristiky výrobku. Výchozím materiálem je pro inspektora zpravidla výkresová dokumentace, případně doplněna technicko-dodacími podmínkami.

Činnost inspektora vyžaduje široké spektrum znalostí. Čtení výkresové dokumentace a znalost inspekčních postupů jsou nezbytný základ. Jako inspektor musím dále posoudit:

 • Plnění požadavků výrobkových norem (EN ISO 1090, EN ISO 15085… a další)
 • Vhodnost použití WPQR (Welding proces quality report) pro výrobu
 • Požívání WPS ve výrobě
 • Kvalifikace svářečů pro použité materiály a metody svařování
 • Přiřazení NDT kontrol v průběhu a na závěr výroby
 • Kontrola provedení a supervize NDT kontrol
 • Dodržování průběžného plnění PKZ (plán kontrol a zkoušek)

Svým zákazníkům nabízíme:

Služby svářečského dozoru dle EN ISO 14731

 • Příprava kvalifikací svařování WPQR
 • Tvorba postupů svařování WPS
 • Přezkoumání požadavků na svařování
 • Výběr vhodných základních a přídavných materiálů
 • Pomoc při kvalifikaci svářečů dle EN ISO 9606-1, 9606-2, 14732

Přejímky a inspekce

 • Předvýrobní audity u dodavatelů
 • Dozor a inspekce v průběhu výroby
 • Přejímky po dokončení výroby
 • Kontrola dodržování technologické kázně
 • Průběžná kontrola dodržování termínů
Inspekční činnost
Inspekční činnost
Inspekční činnost

Certifikace

Spokojení zákazníci

Davon
Unex
S+C alfanametal
MPPM
Skanska
Hopax
Logo Weldinspect

Kontakt

Miroslav Vodička, jednatel společnosti

mirek@weldinspect.cz

+420 724 024 957

IČO: 04517725

Sídlo firmy

Pňovice 215
784 01, Pňovice
Olomoucký kraj