Magnetická metoda prášková

Magnetická metoda prášková (magnetic particle testing, v americké literatuře také MPI) je jednou ze základních technik kontroly povrchů různých výrobků z feromagnetických materiálů. Metoda je založena na principu rozptylových polí, kdy dochází k vystoupení magnetického pole v místě vady nad povrch zkoušeného předmětu. Díky tomuto jevu je možné zviditelnit zjištěnou vadu pomocí vhodného prostředku – magnetického suchého prášku, či roztoku suspenze magnetického prášku ve vodě.

Zkouška magnetická prášková je zaměřena především na zjišťování vad materiálu komunikujících s povrchem. Magnetická metoda prášková podobně jako metoda penetrační slouží ke zviditelnění povrchových vad, navíc však umožňuje identifikovat necelistvosti nacházející se těsně pod povrchem, na povrch nevystupující. Tato metoda klade podobné nároky na kvalitu povrchu jako metoda penetrační. Zkoušení se provádí u různých druhů materiálů – materiály však musí být v každém případě magnetické – feromagnetické materiály!

Princip fungování metody

Princip fungování metody – vystupování magnetických siločar nad povrch materiálu v místě necelistvosti, zachycení magnetického detekčního prášku v místě trhliny.

Magnetická metoda prášková

Magnetická kontrola

Magnetická metoda prášková se dále dělí na dvě (nejpoužívanější) metody dle způsobu zobrazování indikací a vyhodnocování.

  • - Metoda fluorescenční
  • - Metoda barevná (černo-bílá)

Při použití prvně jmenované, fluorescenční metody se po zmagnetování zkoušené části na povrch nanese fluorescenční prostředek. Tím nejčastěji bývá vodní nebo olejová suspenze ocelových částeček, na jejichž povrchu je nanesena fluoreskující vrstva. Pro zobrazení vyvolaných

Magnetická metoda prášková

indikací je v tomto případě zapotřebí splnit dvě podmínky. Tou první je minimální okolní světlo (umělé nebo denní), podle normy max. 20 luxů. Druhou podmínkou je osvětlení zkoušeného místa zdrojem černého ultrafialového světla s vlnovou délkou 365nm. V kuželu tohoto světla se částečky zachycené v místě vady rozzáří a vykreslí vzniklou indikaci.

V případě druhé, barevné metody jde o stejný princip, pouze jako detekční (vykreslující) prostředek, využíváme olejovou suspenzi ocelových částeček, pokrytých černou viditelnou barvou. Pro zvýšení kontrastu a tím i citlivosti metody se na zkoušený povrch nanese tenká vrstva podkladové, nejčastěji bílé, barvy. Kombinací těchto dvou barev získáme maximální kontrast, díky němuž je tato metoda dostatečně citlivá i pro vyhledávání malých lineárních vad. Při vyhodnocování je normou předepsán zdroj bílého světla, min 500Lx.

Indikace při fluorescenční kontrole

Typická indikace při fluorescenční magnetické kontrole. V tomto případě jsou kladeny přísné podmínky na intenzitu okolního světla, které smí být max 20lx.

Magnetická metoda prášková

Indikace při barevné (černo-bílé) kontrole

Při barevné magnetické kontrole se indikace od vady vykreslí barevně vůči bílému podkladu.

Magnetická metoda prášková

Vyhledávání povrchových necelistvostí metodou magnetickou práškovou, aplikujeme ve všech strojírenských a průmyslových oborech. Našimi zákazníky jsou strojírenské firmy (kontroly svárů) kovárny (výkovky), slévárny (odlitky z uhlíkové oceli i tvárné litiny).

Pracovníci firmy WELDINSPECT s.r.o. provádějící kontrolu jsou ve všech případech certifikováni pro danou metodu dle ČSN EN ISO 9712 ve stupni 2.

Magnetická metoda prášková

Elektromagnetická jha TIEDE TVM 220N

Magnetická metoda prášková

UV lampa SPECTROLINE 365, UV lampa LABINO Midbeam

Magnetická metoda prášková

Prášky a suspenze renomovaných výrobců