Kapilární zkoušení

Kapilární zkoušení (Penetration Test) je jednou z nejrozšířenějších metod nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT / defektoskopie). Je vhodná pro zjišťování povrchových vad. Její hlavní aplikace jsou v automobilovém, leteckém, petrochemickém a energetickém průmyslu. Značného rozsahu dosáhla metoda PT zejména v oblasti zkoušení svarových spojů. Tato metoda je jednoduchá, nenáročná a v základních aplikacích finančně výhodná. PT metodou jsou zjišťovány povrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků, přeložek, zavalenin apod.

S využitím transportního systému PT, lze kontroly dílů provádět v podstatě kdekoliv podle požadavku zákazníka, nezávisle na přívodu jakýchkoliv médií (elektřina, voda apod..)

Kapilární kontrola využívá kapilárních vlastností kontrastní penetrační tekutiny. Tato kontrastní (nebo fluorescenční) tekutina po nanesení na zkoušený suchý a očistěný povrch pronikne i do miniaturních vad – necelistvostí zkoušeného materiálu.

Po odstranění přebytku penetrantu se na povrch nanese vývojka poskytující kontrastní pozadí pro barevnou nebo fluorescenční indikaci penetrantu vzlínajícího z povrchových necelistvostí.

Vyhodnocování se provádí podle typu použitého penetrantu pod bílým nebo ultrafialovým osvětlením dostatečné intenzity.

Postup kapilární zkoušky

  • 1) povrch dílce s vadou před zkouškou
  • 2) nanesení penetrantu na povrch dílce, penetrační čas cca 20-25 min
  • 3) po uplynutí penetrační doby, odstranění přebytečného penetrantu
  • 4) nanesení bílé práškové vývojky, vystoupení penetrantu z vady do vývojky – vykreslení indikace.
Lorem

Použití v praxi

Díly po nanesení penetrantu a poté vývojky.

Lorem Lorem

Kontrola příhradové konstrukce jeřábu

Prasklina ve sváru indikovaná PT kontrolou.

Lorem Lorem

Společnost WELDINSPECT s.r.o.

při kapilární kontrole využívá prvotřídní chemické prostředky společnosti HELLING, TIEDE nebo PFINDER.

Naši pracovníci jsou certifikováni pro defektoskopické kapilární zkoušení dle ČSN EN ISO 9712 min ve stupni 2. Součástí všech kontrol je závěrečné vystavení protokolu o nedestruktivní zkoušce, který splňuje veškeré požadavky norem řady EN ISO.